Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Koopovereenkomst:

De koopovereenkomst tussen Veilig in het Verkeer en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is, respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Veilig in het Verkeer afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende producten niet (meer) beschikbaar is, dan zal Veilig in het Verkeer de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Veilig in het Verkeer betaalde bedrag, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen na de kennisgeving van Veilig in het Verkeer zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Indien u een bestelling wenst te plaatsen via een bestelbon met betaling achteraf, gelieve dan uw offerte aan te vragen via info@veiliginhetverkeer.be 

Onjuistheden
Veilig in het Verkeer is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Veilig in het Verkeer die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
Bezorgkosten zaken
Alle prijzen van de zaken op de site zijn inclusief BTW.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling.
Levering en levertijd
95% van de bestellingen worden binnen de 48u geleverd. 4% binnen de 72u. Veilig in het Verkeer zal zich inspannen om de bestelde zaken uiterlijk binnen 4 werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
Veilig betalen
Veilig in het Verkeer biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen: Bancontact, Mastercard, Maestro, Visa, Ideal of overschrijving: Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat de exacte naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Belfius of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  Penta Projects BV, oscar roelsstraat 1, 9050 gent, info@veiliginhetverkeer.be, 0032468154587 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de her-roepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten. Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

Persoonsgegevens
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe GDPR regels, worden door Veilig in het Verkeer nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van Veilig in het Verkeer.
Veilig in het Verkeer zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Gegevens:

bvba Penta Projects

BTW BE 0849.845.308
 

 

 

 

 

 

 

We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Privacybeleid .